Tag: SEM

20 thuật ngữ SEM

Thuật ngữ SEM – Search Engine Marketing Advert (“Ad​”) ­ Quảng cáo được xuất hiện trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc SERP. Quảng cáo thường …